[kuva]

 

Tietosuojaseloste

 

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Suomen Termoanalyysin ja Kalorimetrian Yhdistys (FinTAC)

Y-tunnus: 2573597-8

Osoite: Esso Sarlin, Tekniikan ja Luonnontieteen tiedekunta, Tampereen Yliopisto, Korkeakoulunkatu 6, 33720 Tampere

Sähköposti: fintacry(at)gmail.com

Puhelin: 040 8490 146

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Sihteeri Tiina Lipiäinen

Sähköposti: fintacry(at)gmail.com

 

REKISTERIN NIMI                                                                                                                                   

Jäsenrekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tiedottaminen yhdistyksen tapahtumista.

Tiedottaminen muista ajankohtaisista jäsenistöä koskevista asioista.

Jäsenmaksujen laskuttaminen, mikäli niitä päätetään periä.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan jäsenistä

  • Nimi (etu- ja sukunimi)
  • Sähköposti
  • Arvo/ammatti
  • Toimipaikka
  • Erikoisala
  • Suomen Kemian Seuran jäsenyyden tila (onko jäsen – kyllä/ei)
  • Liittymispäivä / Viimeisin tietojen tarkistuspäivä
  • Tieto siitä, kuka tietojen päivityksen suoritti

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään yhdistyksen jäsenten omiin ilmoituksiin perustuen.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta edelleen.

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle rekisterinpitäjän toimesta.

 

REKISTERISUOJAUKSEN PERIAATE

Jäsenrekisteri on sähköinen. Jäsenrekisteriä ylläpidetään yhdistyksen gmail-tilillä. Rekisteriin on pääsy vain yhdistyksen sihteerillä, puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Sähköpostitiedotteita lähetetään jäsenrekisterissä oleville jäsenille pilvipalvelussa toimivalta gmail-tililtä, johon on pääsy vain FinTAC ry:n sihteerillä, puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.

 

TARKASTUSOIKEUS SEKÄ OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella jäsenellä on oikeus saada tietää, mitä tietoa hänestä on tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuun rekisteriin tallennettu sekä halutessaan vaatia tiedon korjaamista.